کد پیگیری مرسولات پستی

در صفحه فوق، کاربر می بایست، در داخل کادر سفید رنگ شماره مرسوله خود را وارد نموده و از علامت ذره بین شکل زرد رنگ برای جستجو استفاده نماید. علاوه بر سامانه رصد مرسولات شرکت ملی پست، سایت پلیس راهور ۱۲۰ نیز این امکان را برای کاربران خود فراهم نموده است که در صورت مواجه شدن با سوال بسته پستی من کجاست؟ ارسال برخی مرسوله های پستی نظیر گواهینامه و پاسپورت را از طریق این سامانه پیگیری نمایند.